چیدمان و انواع بیرینگ

بیرینگ

چيدمان بيرينگ ها علاوه بر بيرينگ شامل شفت و نشيمنگاه نيز می باشد. اهميت روانكاری و آب بندی نيز غيرقابل انكار است. عملكرد بدون نقص يك بيرينگ به وجود يك روانكار مناسب بستگي دارد كه علاوه بر روانكاري از خوردگي بيرينگ و نفوذ ذرات آلوده كننده خارجي نيز جلوگيري مي كند. تميزي محيط كاركرد عامل اساسي در عمر بيرينگ است.
به منظور طراحي چيدمان بيرينگ هاي غلتشي لازم است،
• بيرينگ مناسب  و ابعاد مناسب بيرينگ نيز تعيين شوند،
ولي اين پايان كار نيست. جنبه هاي ديگر نيز بايد بررسي شوند كه عبارتند از،
• شكل و طراحي مناسب ديگر اجزاي چيدمان،
• انطباق (Fit) مورد نياز، لقي داخلي (Internal Clearance) بيرينگ يا پيش بار (Preload)،
• تجهيزات نگهدارنده (Holding Devices)،
• آب بندهاي لازم،
• نوع و مقدار روانكار،
• روش نصب و بيرون آوردن و غيره.
هر كدام از موارد فوق در عملكرد، قابليت اطمينان و هزينه چيدمان بيرينگ ها موثر مي باشند.

ميزان كار مورد نياز بستگي به اين دارد كه آيا تجربه قبلي در رابطه با چيدمان مشابه موجود است يا خير. وقتي تجربه قبلي موجود نيست، شرايط غيرمعمول وجود دارد يا هزينه چيدمان بيرينگ و مسائل مرتبط به آن اهميت خاص پيدا مي كند، ميزان كار مورد نياز افزايش مي يابد. براي مثال محاسبات دقيق تر و يا آزمايش مورد نياز است.
SKF به عنوان پيش رو در صنعت بيرينگ ها انواع گوناگون بيرينگ ها را در سري ها و طرح هاي مختلف توليد مي كند. در بخش هاي بعدي، طراحان چيدمان بيرينگ ها مي توانند اطلاعات لازم را به ترتيبي كه مورد نياز است، پيدا كنند. واضح است كه ارائه كامل مطالبي كه در برگيرنده كليه جزئيات كاربردهاي مختلف باشد، غيرممكن است.
اطلاعات ارائه شده در اين بخش در مورد كل بيرينگ هاي غلتشي، يا حداقل گروهي از آنها صادق است و اطلاعات خاص و مربوط به هر نوع بيرينگ در بخش مربوط به آن بيرينگ آورده شده است.
توجه شود كه اطلاعات مربوط به ظرفيت اسمي و حمل بار (Load Ratings)، سرعت اسمي و حد بار خستگي (Fatigue Load Limit) در جداول به شدت گرد شده اند.

به منظور فهم بهتر اصطلاحات رايج بيرينگ ها، اين اصطلاحات به كمك اشكال توضيح داده شده اند. جزئيات كامل در رابطه با اصطلاحات و تعاريف بيرينگ ها را مي توان در استاندارد ISO 5593:1997 تحت عنوان «فرهنگ اصطلاحات بيرينگ هاي غلتشي» (Rolling Bearings Vocabulary) پيدا كرد.

چیدمان بیرینگ :

بیرینگ 1

1- رولربيرينگ استوانه اي (Cylindrical Roller Bearing)
2- بلبرينگ چهار نقطه تماس (Four-Point Contact Ball Bearing)
3- نشيمنگاه
4- شفت
5- شانه پله شفت (Shaft Abutment Shoulder)
6- قطر شفت
7- صفحه قفل كننده (Locking Plate)
8- آب بند شعاعي شفت (Radial Shaft Seal)
9- رينگ فاصله انداز (Distance Ring)
10- قطر داخلي نشيمنگاه
11- سطح داخلي نشيمنگاه
12- درپوش نشيمنگاه (Housing Cover)
13- خار فنري (Snap Ring)

بیرینگ 2

بیرینگ 3

بيرينگ هاي شعاعي :
1- رينگ داخلي
2- رينگ خارجي
3- جزء غلتنده (Rolling Element): ساچمه (Ball)، رولر استوانه اي (Cylindrical Roller)، رولر سوزني (Needle Roller)، رولر مخروطي (Tapered Roller) و رولر بشكه اي (Spherical Roller)
4- قفسه (Cage)
5- آب بند – از جنس الاستومر (Elastomer)، نوع تماسي (در شكل نشان داده شده است) يا حفاظ فلزي (Sheild) غير تماسي از ورق فولادي
6- قطر خارجي رينگ خارجي
7- قطر داخلي رينگ داخلي
8- قطر شانه رينگ داخلي (Inner Ring Shoulder)
9- قطر شانه رينگ خارجي
10- شيار محيطي خار فنري (Snap Ring Groove)
11- خار فنري
12- سطح جانبي (Side Face) رينگ خارجي
13- شيار نصب آب بند (Seal Anchorage Groove)
14- مسير غلتش (Raceway) رينگ خارجي
15- مسير غلتش رينگ داخلي
16- شيار آب بند
17- سطح جانبي رينگ داخلي
18- پخ (Chamfer)
19- قطر متوسط بيرينگ
20- پهناي كل بيرينگ
21- لبه راهنما (Guiding Flange)
22- لبه نگهدارنده (Retaining Flange)
23- زاويه تماس (Contact Angle)

بیرینگ 4

بيرينگ هاي كف گرد ( Thrust Bearing):
24- واشر شفت (Shaft Washer)
25- مجموعه قفسه و اجزاي غلتنده
26- واشر نشيمنگاه (Housing Washer)
27- واشر نشيمنگاه با سطح تكيه گاه كروي
28- واشر تكيه گاه (Seating Support Washer)